Biegły sądowy

Rzeczoznawca Majątkowy
Maciej Majda

NR LICENCJI: 4643

Na skróty

Uzyskaj więcej informacji na temat:

O firmie

Przejdź dalej

Kontakt

Przejdź dalej

Kilka słów

O firmie

Oferujemy wycenę nieruchomości, wycenę projektów inwestycyjnych, wyceną na potrzeby księgowe oraz wyceną dla indywidualnych potrzeb inwestora. Wykonujemy również wyceny dla wszystkich przewidzianych prawem celów w formie operatów szacunkowych, opinii lub ekspertyz.

Szacunek wartości nieruchomości poprzedzony jest obowiązkowo każdorazowo wizją lokalną, analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi. Posiadam uprawnienia do wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych.

Jestem Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu w zakresie szacowania nieruchomości.

Czynności zawodowe wykonuję zgodnie z przepisami prawa, Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

construction concept. engineering tools

OFERTA

Poznaj naszą ofertę i w czym możemy Ci pomóc
Przejdź do oferty