Oferujemy swoje usługi w zakresie:

 

- wyceny nieruchomości dla celów kredytowych;

- określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową;

- wyceny nieruchomości lokalowych;

- wyceny lokali użytkowych;

- wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli;

- wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych;

- wyceny nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych;

- wyceny gruntów;

- wyceny nieruchomości jako środków trwałych dla amortyzacji;

- określania wartości dla odszkodowań przy wywłaszczaniu nieruchomości;

- wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;

- sporządzania analiz rynku oraz analiz opłacalności inwestycji;

- doradztwa inwestycyjnego;