MBM WYCENA NIERUCHOMOŚCI

MACIEJ MAJDA

oferuje:

 

Wycenę nieruchomości, wycenę projektów inwestycyjnych, wyceną na potrzeby księgowe oraz wyceną dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Wykonuję wyceny dla wszystkich przewidzianych prawem celów w formie operatów szacunkowych, opinii lub ekspertyz.

Szacunek wartości nieruchomości poprzedzony jest obowiązkowo każdorazowo wizją lokalną, analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi.

Posiadam uprawnienia do wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych.

Jestem Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu w zakresie szacowania nieruchomości.

Czynności zawodowe wykonuję zgodnie z przepisami prawa, Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Mam nadzieję, że moja oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Serdecznie zapraszam do współpracy.